דעה: רפורמת אי ההפללה בעבירות סמים קלים – מוצדקת

כיום, נהוג לחלק את כלל הסמים לשתי קבוצות:

  1. סמים מסוכנים: חומרים מן המפורטים בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים, לרבות כל מלח/תכשיר/תרכובת/תערובת/תמיסה של חומרים כאמור ומלחיהם.
  2. סמים קלים: סמים שגורמים לנזק גופני קטן יחסית, וכמעט ולא גורמים לתמותה. הבולט שבהם הוא הקנאביס.

ואולם, עד 2018, החוק בישראל הבחין בין חומרות עבירות הסמים, אך לא בין חומרות הסמים עצמם. בשנת 2018 נכנסה לתוקף רפורמת אי ההפללה בעבירות סמים קלים: הרפורמה ביטלה את הענישה הפלילית על החזקת סמים קלים לשימוש עצמי, והפקודה קבעה ששימושים חד פעמיים במריחואנה הם עבירות קנס.

לדעתי, רפורמת אי ההפללה בעבירות סמים קלים היא מוצדקת, ובמאמר זה אסביר מדוע.

 

האדם הוא יצור חופשי

אחת מזכויות האדם הבסיסיות ביותר היא זכותו של כל אדם לחיות את חייו ולהשתמש ברכושו, בתבונתו ובגופו כראות עיניו.

לכן, בהנחה והוא לא פוגע בעקבות כך גם באחרים – יש לו זכות מלאה לפגוע בעצמו. רפורמת אי ההפללה בעבירות סמים קלים, מאפשרת לו, כאמור, לרכוש סמים קלים לשימוש עצמי, וכן לממש באופן מלא את זכותו לחירות, מה שהוא לא יכול היה לעשות בטרם הרפורמה.

יש לציין, שהרפורמה לא מחייבת, כמובן, שימוש בסמים קלים, אלא היא נועדה לאפשר זאת לכל אדם הרוצה בזה.

 

המונח "סמים קלים" מוכר אפילו ע"י המחוקק

כאמור, עד 2018, החוק בישראל לא הבחין בין חומרות הסמים עצמם, אך באותה השנה נכנסה לתוקף רפורמת אי ההפללה בעבירות סמים, שביטלה את הענישה הפלילית על החזקת סמים קלים לשימוש עצמי, ותיקנה את פקודת הסמים המסוכנים שהגדירה ששימושים חד פעמיים במריחואנה מהווים מעתה עבירות קנס.

מכאן, שהמחוקק בעצמו מכיר בהבדל בין סוגי הסמים, ויודע שיש סמים שאכן מסוכנים מאוד אך לצידם ישנם סמים הגורמים לנזקים קלים ביותר – הסמים הקלים. הבחנה זו חשובה גם משום שבלעדיה תתכן עלייה בצריכת הסמים המסוכנים, שגורמים לנזקים חמורים בהרבה מאלו שגורמים להם הסמים הקלים.

 

לסיכום, אני חושב שרפורמת אי ההפללה בעבירות סמים קלים היא מוצדקת, שכן היא מאפשרת לאדם לממש באופן מלא את זכותו לחירות ובתוכה את זכותו לפגוע בעצמו, כל עוד הוא לא פוגע בכך גם באחרים. בנוסף, אפילו המחוקק בעצמו מכיר כיום בהבדל בין סוגי הסמים, ויודע שיש סמים שאכן מסוכנים מאוד אך לצידם ישנם סמים קלים הגורמים לנזקים מינימליים, ומכאן שכל עוד השימוש בסמים שכאלה הוא שימוש עצמי, הדבר כלל לא מצדיק הפללה.